Byl zahájen příjem přihlášek do stipedijního programu orchestru pro rok 2015/16.

Více info viz záložka Stipendia.

Za stipendijní program orchestru

Martin Černý