Stipendia

Stipendijní program Dechového orchestru Ostrava, spolek

Dechový orchestr Ostrava, spolek (dále jen "DOO") podpoří nadějné mladé hráče na dechové a bicí nástroje příspěvkem ve výši až 1/2 standardního školného na základní umělecké škole (dále ZUŠ), kterou podpořený hráč aktivně navštěvuje.

Podmínky stipendijního programu

  1. Stipendijní program je určen pro hráče na dechové nástroje (mimo zobcové flétny) a hráče na bicí nástroje ve věku od 11 do 21-ti let, kteří aktivně navštěvují ZUŠ.
  2. Stipendium bude uděleno na základě podání přihlášky, absolvování konkurzu a rozhodnutí komise pro konkurz na udělení stipendia DOO.
  3. Součástí stipendia není pronájem hudebních nástrojů, hráč musí mít k dispozici svůj nástroj (nebo jemu svěřený).
  4. Uchazeč o stipendium se musí přihlásit ke konkurzu - odesláním vyplněné přihlášky na adresu orchestr@vsb.cz
  5. Odesláním přihlášky a absolvováním konkurzu nevzniká žádný právní nárok na stipendium
  6. Stipendijní program se řídí Úplným zněním Stipendijního řádu Dechového orchestru Ostrava, spolek ze dne 4.9.2019

Příjem přihlášek probíhá ve stipendijním programu kontinuálně ode dne zveřejnění na tomto webu.
Termíny konkurzu budou stanoveny na základě počtu přihlášek a preferencí uchazečů o stipendium.

Konkurzy budou probíhat ve zkušebně Dechového orchestru Ostrava v areálu kolejí VŠB - TU Ostrava,

Konkurz obsahuje:
  • Přednes skladby dle vlastního výběru

V případě účasti žadatele stipendia na Orchestrálním příměstském táboře, není konkurz nutný.
Uchazeči o stipendium mohou orchestr začít navštěvovat ihned po projevení jejich zájmu.

Vedení stipendijního programu

Ing. Zdeňka Hrbáčová
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

V Ostravě dne 4.9.2019
Více informací na: orchestr@vsb.cz

Stipendijní program Orchestru podporuje Nadace OKD v rámci dotačního titulu SRDCOVKA.