Zveme Vás na podzimní koncert našeho orchestru, který se bude konat v sobotu 25 .11.2017 od 18:00 v Aule VŠB-TUO.

 

Letos je to koncert realizujeme se spřáteleným Akademickým pěveckým sborem VŠB-TUO. Můžete se těšit na společné skladby našeho orchestru a Akademického pěveckého sboru VŠB -TUO. Proto letošní koncert prezentuje jako Společný koncert. 

Záštitu nad koncertem převzal rektor VŠB – TU Ostrava, prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.