Dechový orchestr Ostrava působí pod záštitou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Po mnohaleté podpoře univerzity, zejména ve formě poskytování prostor pro naše koncerty, se naše organizace rozhodly prohloubit společnou spolupráci. I vzhledem ke struktuře členské základy našeho orchestru, kdy významná část našich hráčů je absolventy, studenty nebo zaměstnanci VŠB – TU Ostrava, působí nyní náš orchestr pod záštitou VŠB – TU Ostrava.