Orchestr s mažoretkami Kala se zúčastnil mezinárodního festivalu pořádaného v běloruském městě Poreče. Festival se účastnily orchestry také z Polska, Lotyšska a Ruska. 

 
Naše účast na festivalu byla podpořena grantem městské části Ostrava Jih, kterou jsme na festivalu reprezentovali.