Na stránkách naší domovské univerzity byla zveřejněna reportáž o našem dechovém orchestru.

Rovněž najdete článek o našem orchesru v univerzitním časopise Akademik

Web akce