Zkoušky orchestru

Zkoušky orchestru

Zkoušky orchestru se konají vždy ve středu od 18:00 v sále v budově KTVS (budova T) v areálu kolejí VŠB-TUO.

Termíny zkoušek:

Po prázdninách začínáme zkoušet pravidelně od 1.9.2018