Jiří Grussmann

Osobnosti orchestru

Jiří Grussmann
Dirigent, umělecký vedoucí
____
Pan Jiří Grussmann se narodil roku 1942 v Pusté Polomi. Hudbě se začal věnovat již v raném dětství, navštěvoval hodiny klavíru na lidové škole umění v Krnově...

Pan Jiří Grussmann se narodil roku 1942 v Pusté Polomi. Hudbě se začal věnovat již v raném dětství, navštěvoval hodiny klavíru na lidové škole umění v Krnově. Začal také hrát na trubku, skládat si pro sebe klavírní etudy a přepisoval skladby známých jazzových orchestrů z odposlechu do notového zápisu.

V době svých studií na učilišti Vítkovických železáren Klementa Gottwalda v Ostravě-Hrabůvce (dnešní Vítkovická střední) založil se svými spolužáky trio foukacích harmonik, které v soutěži vítězů soutěže mladých umělců porazilo známý profesionální SH kvartet z Brna. Věnoval se také nadále hře na trubku, navštěvoval hodiny u známého pedagoga a trumpetisty Quida Fišera. Tento vynikající hudebník ho připravil nejprve ke konkurzu k vojenské dechové hudbě a po skončení základní vojenské služby k talentovým zkouškám na konzervatoř v Ostravě.

Působení ve vojenské dechové hudbě složené z profesionálů jej utvrdilo v myšlence, že se chce hudbě věnovat naplno. V roce 1963 byl přijat na konzervatoř, kde ho hru na trubku vyučoval profesor Milouš Bohuš, 1. trumpetista ostravské opery. Věnoval se také nadále jazzu, jeho učiteli byli známí jazzmani Ostravska – Karel Velebný, Zbyšek Bittmar a Vladimír Figar starší. Už v tomto období byla pro Jiřího Grussmanna hudba hlavní zdrojem obživy, hrál v mnoha hudebních uskupeních, byl externím trumpetistou v opeře.

V roce 1975 přišla nabídka z Vítkovického učiliště na vedení Mládežnické dechové hudby (dnes Dechový orchestr Ostrava). Od tohoto roku Jiří Grussmann spojil svůj život s dechovou hudbou, velkým dechovým orchestrem, aranžmá a skladbami blízké mládeži. Jeho skladba Hirošima je jednou z prvních programových skladeb českého autora pro velký dechový orchestr. Jak sám autor říká: „Snažil jsem se, aby skladby byly vždy jiné a šlo mi o to, aby se náš orchestr svým repertoárem odlišoval od ostatních. Aby skladby hráče bavily, rozvíjely jejich dovednosti a zároveň oslovily publikum.“

Jiří Grussmann za svou kariéru v mládežnickém dechovém orchestru vychoval více než 500 hudebníků. Napsal více než 65 vlastních skladeb a 120 aranžmá pro velký dechový orchestr, získal nespočet ocenění za dirigentské výkony na mezinárodních soutěžích a uspěl se svými skladbami na soutěžích moderní dechové hudby v ČR i v zahraničí.

Dnes se pan Jiří Grussmann plně věnuje Dechovému orchestru Ostrava, je jeho prvním dirigentem a uměleckým vedoucím.