O nás

Orchestr VŠB - Technické univerzity Ostrava

Orchestr VŠB – Technické univerzity Ostrava je velkým dechovým orchestrem, čítající 45 aktivních hráčů. Členy orchestru jsou čeští i zahraniční studenti, absolventi a zaměstnanci VŠB – Technické univerzity Ostrava, žáci hudebních škol a konzervatoří Ostravy a aktivní hudebníci z Ostravy a okolí každého věku.

Orchestr VŠB-TUO navazuje na tradici původního orchestru založeného v roce 1945, od roku 1975 pod vedením dirigenta a hudebního skladatele Jiřího Grussmanna. Ten vtiskl orchestru osobitý ráz, známý napříč mnoha generacemi hudebníků, které v orchestru vychoval. V dalším rozvoji orchestru Jiřímu Grussmanovi pomáhá dirigent a rovněž autor vlastní hudby Jaroslav Hrbáč.

Orchestr dnes

Orchestr je v současné době jediným aktivním velkým dechovým orchestrem v Ostravě. Koncertuje nejen v Ostravě a blízkém okolí, pravidelně se účastní přehlídek a soutěží v celé České republice a okolních státech.

Současně svými aktivitami navazuje na svou historicky velmi úspěšnou tradici výchovy mladých hudebníků v oblasti orchestrální hry. Spravuje vlastní stipendijní program pro mladé nadané hudebníky. Pořádá vlastní příměstský hudební tábor, který je typický zajímavým repertoárem a mnoha nehudebními aktivitami spojenými s technikou.

O hudebních kvalitách orchestru svědčí stabilně vynikající umístění v mezinárodních soutěžích, naposledy v roce 2019 umístění ve zlatém pásmu na mezinárodní soutěži konané v Praze, a pravidelná koncertní v zahraničí (Francie, Itálie, Polsko, Estonsko, Bělorusko).

Orchestr je roku 1997 ekonomicky stabilním spolkem. Díky vyrovnanému hospodaření a projektové činnosti spolku je členství v orchestru bezplatné s minimálními příspěvky členů na zahraniční koncertní zájezdy.

Mezi významné úspěchy v této oblasti patří dlouholetá spolupráce se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava Jih a zejména VŠB - Technickou univerzitou Ostrava. Dále jsou to projekty Evropské unie programu přeshraniční spolupráce, kterou úspěšně rozvíjíme s naším dlouholetým partnerem Dechovým orchestrem v Rybniku.

Mezi další aktivity spolku patří podpora fungování orchestru – organizace soustředění orchestru, zajištění koncertní činnosti, pronájem zkušebny, nákup a správa majetku orchestru, nákup notového materiálu, nákup a správa uniforem a správa stipendijního fondu.

„NOVÍ HRÁČI VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN JSOU V NAŠEM ORCHESTRU VŽDY VÍTÁNI! V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.“

Osobnosti orchestru

Dirigent, umělecký vedoucí
____
Pan Jiří Grussmann se narodil roku 1942 v Pusté Polomi. Hudbě se začal věnovat již v raném dětství, navštěvoval hodiny klavíru na lidové škole umění v Krnově...
Stálý dirigent
____
Jaroslav Hrbáč se narodil v roce 1977 v Ostravě. Hudbě se věnuje již od dětství, začínal hrou na housle v ZUŠ Ostrava – Krásné Pole...

DECHOVÝ ORCHESTR OSTRAVA SE PODÍLÍ NA REALIZACI EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Reprezentační orchestr Euroregionu Silesia

V rámci projektu polsko-české spolupráce vznikl Reprezentační orchestr euroregionu Silesia. Náš orchestr je partnerem projektu v ČR a podílí se na vzniku a činnosti společného orchestru.

Muzikanti z obou zúčastněných zemí, především členové Městského dechového orchestru Rybnik a Dechového orchestru Ostrava, se pravidelně scházejí na společných zkouškách, kde v rámci tzv. hudebních dílen nacvičují skladby různých žánrů pod vedením lektorů (dirigentů) z Polska a Česka.