O nás

Orchestr VŠB - Technické univerzity Ostrava

Z původně malé dechovky pod vedením Josefa Laštůvky se orchestr postupně rozrostl na orchestr s 50-ti členy. Významnými osobnostmi v naší historii jsou osobnosti ostravského kulturního dění a významní pedagogové v oblasti hudebního vzdělávání, jako například Leopold „táta“ Malík, Karel Tomášek, Felix Raděnda a Jaromír Gadlina. Od roku 1975 do současnosti je dirigentem a uměleckým vedoucím orchestru Jiří Grussmann, hudební skladatel moderní dechové hudby a významný pedagog. Novým stálým dirigentem dechového orchestru je Jaroslav Hrbáč.

Orchestr dnes

Dnes jsme přibližně 45-ti členný velký dechový orchestr složený převážně z amatérských hudebníků zejména z Ostravy a okolí.

Našimi členy jsou hráči z VŠB - TU Ostrava, hráči již zaniklých ostravských velkých dechových orchestrů, žáci hudebních škol a konzervatoří Ostravy.

Výjimkou nejsou ani hráči z ostatních částí České republiky, Slovenska a Polska, kteří se do Ostravy přistěhovali a hledali smysluplnou zájmovou aktivitu. Věkové rozpětí aktivních členů je od 13 do 80-ti let.

Ekomicky stabilní spolek

Dechový orchestr Ostrava, spolek je ekonomicky stabilní organizací, která od roku 1997 spravuje aktivity orchestru a je podporou pro jeho další rozvoj. Díky vyrovnanému hospodaření a projektové činnosti spolku je členství v orchestru bezplatné s minimálními příspěvky členů na zahraniční koncertní zájezdy.

Mezi významné úspěchy v této oblasti patří dlouholetá spolupráce se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava Jih a zejména VŠB - TU Ostrava. Dále jsou to projekty Evropské unie programu přeshraniční spolupráce, kterou úspěšně rozvíjíme s naším dlouholetým partnerem Dechovým orchestrem v Rybniku.

Dechový orchestr Ostrava r.s. organizuje každoročně mezinárodní přehlídku Velkých dechových orchestrů v Ostravě, Výroční podzimní koncert a jednou za tři roky financuje koncertní pobyt některého z partnerských dechových orchestrů ze zahraničí v Ostravě (například Dechový orchestr Camporgiano - Itálie a Univerzitní orchestr INSA Lyon).

Mezi další aktivity občanského sdružení patří podpora fungování orchestru – organizace soustředění orchestru, zajištění koncertní činnosti, pronájem zkušebny, nákup a správa majetku orchestru, nákup notového materiálu, nákup a správa uniforem a správa stipendijního fondu.

„NOVÍ HRÁČI VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN JSOU V NAŠEM ORCHESTRU VŽDY VÍTÁNI! V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.“

Osobnosti orchestru

Dirigent, umělecký vedoucí
____
Pan Jiří Grussmann se narodil roku 1942 v Pusté Polomi. Hudbě se začal věnovat již v raném dětství, navštěvoval hodiny klavíru na lidové škole umění v Krnově...
Stálý dirigent
____
Jaroslav Hrbáč se narodil v roce 1977 v Ostravě. Hudbě se věnuje již od dětství, začínal hrou na housle v ZUŠ Ostrava – Krásné Pole...

DECHOVÝ ORCHESTR OSTRAVA SE PODÍLÍ NA REALIZACI EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Reprezentační orchestr Euroregionu Silesia

V rámci projektu polsko-české spolupráce vznikl Reprezentační orchestr euroregionu Silesia. Náš orchestr je partnerem projektu v ČR a podílí se na vzniku a činnosti společného orchestru.

Muzikanti z obou zúčastněných zemí, především členové Městského dechového orchestru Rybnik a Dechového orchestru Ostrava, se pravidelně scházejí na společných zkouškách, kde v rámci tzv. hudebních dílen nacvičují skladby různých žánrů pod vedením lektorů (dirigentů) z Polska a Česka. Společné úsilí vyvrcholí během 7 koncertů plánovaných na jaro, léto a podzim roku 2013, které se budou konat v příhraničních oblastech Polska a Česka.

Po skončení této části bude projekt pokračovat II. etapou, která bude zaměřena především na adventní a novoroční koncerty. O podrobnostech II. etapy vás budeme průběžně informovat.

Projekt pt.”Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu Silesia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa RP

„PRZEKRACZAMY GRANICE”