Dechový orchestr Ostrava se po roční odmlce vrátil k soutěžním kláním v oblasti symfonické dechové hudby!

Na naši obnovené premiéře na soutěžích jsme si vybrali repertoár, který měl nejen oslovit porotce, ale také posluchače.

Za provedení soutěžního programu:

Z. Bittmar: Bulharský tanec
P. Sparke: Concerto Prelude
P. Staněk: Clarinessa
V. Nelhybel: Festivo (povinná skladba)

nám mezinárodní porota udělila stříbrné pásmo.

Z úst poroty, zúčastněných odborníků dechové hudby a posluchačů zazněla jak střízlivá kritika, potřebná pro rozvoj orchestru, ale také pochvalná slova za velmi dobrou reprezentaci města, jehož název neseme ve svém názvu. Velmi pozitivně byl hodnocen i zvolený soutěžní program, ve kterém převládají čeští autoři.