Koncert skladeb současné pop music .

23. 10. 2021

17:00 Aula VŠB-TUO

Songy, které znáte z rádií Vám předvede v koncertní úpravě náš orchestr, současně s videoprojekcí vytvořenou studenty VŠB-TUO.

Koncertem Vás provedou žáci dramatického oboru ZUŠ Ostrava Poruba.

Zajištěno občerstvení pro návštěvníky koncertu – Bufet v Aule VŠB-TUO otevřen! Možno zakoupit i antigenní testy.

Více podrobností na facebooku a www.ostravapops.cz

 

Podmínky pro vstup na koncert Ostrava POPS

Každý účastník koncertu ve věku od 6-ti let, musí při vstupu do Auly VŠB-TUO splnit a prokázat na vyzvání pořadatele koncertu tyto podmínky:

  • předložit negativní RT-PCR test ne starší 7 dnů nebo antigenní text (tzv. POC) ne starší než 72 hod. (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • předložit potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, které nebude starší 180 dnů (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • doložit certifikát o dokončeném očkování, přičemž podmínkou je, aby od dokončení očkovacího schématu uplynulo alespoň 14 dnů (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • si provést na místě konání koncertu test sám – testem, který si přinese nebo si zakoupí na místě (prodej přímo v Aule VŠB-TUO)

Každý účastník mít nasazenou řádně ochranu nosu a úst – respirátor nebo obdobný prostředek s účinností 94% dle účinného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Vstup do auly bude umožněn pouze vstupy od tramvajové zastávky Hlavní třída a vstupem od parkoviště Auly VŠB-TUO.

Pořizování a zveřejňování obrazových a video záznamů pro potřeby univerzity

Vstup na akci je dobrovolný a je svobodným rozhodnutím každého návštěvníka akce za stanovených podmínek tuto akci navštívit. Vstupem na akci dává návštěvník výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů jeho nebo jím doprovázených nezletilých osob v rozsahu obrazových a video záznamů. Vstupem na akci dáváte souhlas s použitím fotografií a videí pro potřeby propagace VŠB – Technické univerzity Ostrava. Více informací naleznete zde.