13. listopadu 2015 od 18:00 v sále Nové Auly VŠB – TU Ostrava se bude konat koncert k 70. výročí založení našeho orchestru.

Na koncertě zazní orchestrální skladby ale i muzikálové a popové melodie. Zpívat bude Soňa Jungová.

Koncert dirigují Jiří Grussmann a Jaroslav Hrbáč.

Záštitu nad tímto významným koncertem přijal rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava profesor Ing. Ivo Vondrák, CSc.. který rovněž přislíbil svou účast a koncertě.

Všechny posluchače srdečně zveme.