Ve dnech 28. května – 1. června 2015 se Dechový orchestr Ostrava při VŠB – TU Ostrava za doprovodu mažoretek zúčastnil 12. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů „Muzikafest 2015“ ve slovinské Deskle. Místní posluchače náš orchestr zaujal především provedením českých skladeb s důrazem na moravské autory.

Naše koncertní turné bylo podpořeno projektem Ministerstva kultury České republiky.