Dne 8.5.2011 se konal na Nezvalově náměstí v Ostravě Porubě tradiční den s vojenskou historickou technikou. Diváci mohli obdivovat za doprovodu našeho orchestru skvělá vystoupení mažoretek a také vystavené exempláře historické vojenské techniky. Krásné počasí vylákalo mnoho diváků, kteří si pochvalovali spojení kvalitní hudby s výstavou.