Orchestr se zúčastnil mezinárodního festivalu pořádaného v malebném německém městě Bad Schlema. Festivalu se účastnily orchestry u Německa, Itálie, Francie ale dokonce i Brazílie.  Publikum si náš orchestr zalíbilo a naše koncerty v rámci festivalu byly hojně navštěvovány.

Akce byla realizována s finanční podporou Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih,